Tarot


Kochani,
zmieniam numer sms, mój nowy numer to 72880
Treść wiadomości pozostaje bez zmian, wysyłacie JADWIGA.pytanie.data_urodzenia na NOWY NUMER 72880

Słów kilka o Tarocie…

Tarot to tradycyjny zestaw kart używanych do celów wróżebnych i ezoterycznych. W ostatnich zwłaszcza latach Tarot zaczął odgrywać w myśli ezoterycznej Zachodu bardzo istotną rolę. Na rynku pojawiają się wciąż nowe talie. Talia Tarota składa się z 78 kart, z których 22- tzw. Większe Arkana- mają szczególne znaczenie. Pozostałe 56 kart Tarota dzieli się na cztery grupy: kielichy, różdżki, miecze i pen takle. Podobne są one do zwykłych kart; numerowane są od 1 do 10, cztery pozostałe różnią się obrazami- paź, rycerz, królowa, król.
Popularna tradycja przypisuje stworzenie kart Tarota starożytnym Egipcjanom. Wyobrażenia na  tych kartach wskazują jednak na ich europejskie pochodzenie. Nie należy też lekceważyć roli Cyganów ( dawniej często mylonych z Egipcjanami) w rozprzestrzenianiu się Tarota niemalże po całej Europie. Najwcześniejsze źródłowe poświadczenia tarota w Europie pochodzą z Berna z 1367 roku. Można więc z dużym prawdopodobieństwem przyjąć jego średniowieczne i europejskie pochodzenie.

Tarot szybko zaczął się rozpowszechniać zarówno pod postacią zwykłych, prostych kart, którymi grano w karczmach, jak i talii wykonywanych na specjalne zamówienie możnych tego świata. Król Francji Karol VI miał nawet trzy talie kart Tarota. Wykonał je znany rzemieślnik Gringonneur z pergaminu, lapis- lazuli i złota. Zależnie od indywidualnych przekonań karty Tarota uważana za swego rodzaju księgę diabła lub pogański przeżytek, a czasami za klucz do poznania przyszłości.

Zanim przystąpimy do poznawania przyszłości za pomocą kart Tarota, powinniśmy co najmniej pół godziny poświęcić na przemyślenie ich znaczenia. Dopiero potem możemy przeczytać ich interpretacje, jakie można znaleźć w literaturze przedmiotu. W ten sposób na nasze wyobrażenia o poszczególnych kartach nie będą miały wpływu cudze opinie.

Kiedy już przyjrzeliśmy się wszystkim kartom Większych Arkan i zdobyliśmy podstawowe informacje o znaczeniu kart Mniejszych Arkan, możemy rozpocząć naszą wyprawę w głąb tajemnic Tarota. Najpierw postawmy proste pytanie, na które odpowiedź będzie można wkrótce łatwo zweryfikować. W tej wstępnej fazie należy unikać ,, wielkich” pytań o silnym zabarwieniu emocjonalnym. Niejednokrotnie na początku łatwiej jest odczytywać karty w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie postawione przez kogoś innego.

Po zapisaniu pytania na kartce powinniśmy uwolnić nasz umysł- w stopniu, w jakim jest to możliwe- od zewnętrznych myśli i potasować talię przynajmniej siedem razy. Najpierw kładziemy na stół trzy pierwsze karty zakryte, po czym odwracamy je jednocześnie i staramy się zwerbalizować wrażenia, jakie wywołują w nas przedstawione w nich obrazy. Czasami otrzymujemy w ten sposób odpowiedź na pytanie stawiane przez podświadomość, a nie na to, które wcześniej zapisaliśmy. Pierwsza karta wskazuje na warunki przeszłości, druga na sytuację teraźniejszą, a trzecia określa wydarzenia przyszłości w odniesieniu do sformułowanego na wstępie pytania. Jeśli używamy całej talii kart i odkrytymi kartami okażą się karty Mniejszych Arkan, możemy w podręczniku Tarota odczytać ich znaczenie. Również wówczas, gdy z kart Większych Arkan nie będziemy mogli odpowiedzieć na postawione pytanie, możemy odwołać się do podręcznika. Należy także pamiętać o tym, że znaczenie poszczególnych kart zmienia się w zależności od tego, czy znajdują się one we właściwej pozycji, czy też są odwrócone.
Innym sposobem wróżenia za pomocą kart Tarota jest metoda nazwana ,,krzyżem celtyckim”. W tym przypadku musimy w odpowiednim porządku ułożyć 10 kart. Metoda ta umożliwia uzyskanie znacznie dokładniejszej odpowiedzi na postawione przez nas pytanie.

ARKANA WIĘKSZE

22 karty Większych Arkan dzieli się tradycyjnie na kilka kategorii:

  1. Osoby: Głupie, Mag, Arcykapłanka, Cesarzowa, Cesarz, Papież, Kochanek, Pustelnik, Rydwan ( lub Książę) i Wisielec.
  2. Cnoty: Umiarkowanie, Sprawiedliwość, Siła ( Moc).
  3. Znaki astrologiczne: Słońce, Księżyc, Gwiazda.
  4. Pojęcia alegoryczne: Koło Fortuny, Śmierć, Diabeł, Wieża, Sąd, Świat.

Wśród wymienionych wyżej kart łatwo dostrzec brak licznych innych cnót, takich jak Wiara, Nadzieja, Miłosierdzie, oraz pięciu innych planet, które spotyka się w tradycyjnych kartach Tarota. Niektóre wczesne talie, zwane ,, naibi” lub ,, minchiate”, zawierały nie tylko dodatkowe karty, lecz także przedstawiające wszystkie znaki zodiaku.

Nostradamus

Wielka Księga Przepowiedni