Numerologia


Kochani,
zmieniam numer sms, mój nowy numer to 72880
Treść wiadomości pozostaje bez zmian, wysyłacie JADWIGA.pytanie.data_urodzenia na NOWY NUMER 72880

Cyfry mówią prawdę…

 

Cyfry od 1 do 10 mogą powiedzieć wiele o osobach, które zamierza się poślubić. Należy je zapamiętać i objaśnić zgodnie z podaną niżej regułą.

Jeżeli rozpoczyna się myślenie- na poważnie- o małżeństwie, trzeba zwracać baczną uwagę na wszystko co Was spotyka w pierwszy piątek miesiąca po ustaleniu postanowienia o dokonaniu zmiany swojego stanu. Przede wszystkim należy zapamiętać cyfrę lub ilość osób jakie widziało się we śnie z czwartku na piątek. Gdy nie mieliście snu tej nocy, należy rano – po wyjściu z domu, przy pierwszym spojrzeniu ,, na świat”, policzyć osoby, które obejmujecie swym wzrokiem lub po raz pierwszy spotykacie- na ,, dzień dobry”. Jeżeli we śnie lub na jawie rano, widziało się więcej mężczyzn niż kobiet, to jest to pierwszy znak, że małżeństwo, o jakim myślicie, może być udane. Gdy zaś więcej było kobiet, należy o wybranym partnerze myśleć z rozwagą.

Aby coś więcej dowiedzieć się o swym kandydacie do małżeństwa, należy zapamiętać cyfrę o jakiej się śniło, lub widziało ilość osób, ale tylko od 1 do 10. Jeżeli np. była to cyfra 4, to dane charakterologiczne wybranki lub wybranka, znajdują się pod opisaną niżej czwórką.

Oto główne zalety i wady tych osób:

1.

Wolność osobista- niezależność- swoboda myślowa- wolna miłość- optymizm –ambicja -entuzjazm- zazdrość.

Ich szczęśliwe dni w miesiącu: 1,11,21 i 31.

Dni złe: 4,24.

2.

Uczuciowość- tolerancja- optymizm- pobożność- szczodrość- gościnność- niekonsekwencja- niestałość uczuć.

Szczęśliwe dni- 2,12,22.

Dni złe: 5 i 15.

3.

Samolubstwo- zazdrość- zła wola- powaga- duma- skąpstwo- melancholia- wygórowana ambicja- przezorność.

Szczęśliwe dni : 3,13, 23.

Dni złe: 7 i 27.

4.

Ambicja- wesołość- honor- duma- pewność- przywiązanie- zazdrość- powaga- pochlebstwo- brak tolerancji- wybuchowość.

Szczęśliwe dni: 4,14,24.

Dni złe: 8,26.

5.

Wytrwałość- miłosierdzie- silenie się na oryginalność- poczucie piękna- prawdomówność- odwaga- kokieteria- kłótliwość- niestałość uczuć.

Szczęśliwe dni: 5,15, 25.

Dni złe: 10,30.

6.

Zdrowy rozsądek- rozważność- powściągliwość- współczucie- zamyślenie- łatwość dostosowania się- chłód w miłości- obawa- zazdrość.

Szczęśliwe dni: 6, 16.

Dni złe: 11 i 14.

7.

Zmienność- ruchliwość- wielość uczuć- uprzejmość- pustosłowie- chorobliwa zazdrość- miernota umysłowa- ślepa wierność idei- brak współczucia drugim.

Szczęśliwe dni: 7, 14,21.

Dni złe: 13 i 29.

8.

Odwaga- otwartość- uzdolnienia przywódcze- pewność – energia- troska o rodzinę- zaufanie- przedsiębiorczość- dzielność- szczerość.

Szczęśliwe dni: 8, 16, 28.

Dni złe: 3 i 26.

9.

Stałość- wytrwałość uczuć- ostrożność postępowania- duma- spokój- upartość- społecznikostwo- – religijność.

Szczęśliwe dni: 9, 19, 29.

Dni złe: 14, 23.

10.

Nerwowość- szczerość- punktualność- dobroć- społecznikostwo- zdolności artystyczne- wola walki ze złem.

Szczęśliwe dni: 10, 20 i 30.

Dni złe: 8 i 18.

[statusWrozki2]